Økonomiledelse

CFOen befinder sig i dag i en verden, der er i konstant forandring og som bliver mere og mere udfordrende. Det indebærer, at CFOen og finansorganisationen hele tiden hurtigt skal være i stand til at finde praktiske løsninger på komplekse problemstillinger. CFOen og finansorganisationen skal være på forkant med udviklingen og understøtte virksomheden i gennemførelsen af forretningsstrategien. De skal levere transparent information, indsigt og understøtte den finansielle beslutningsproces og samtidig være effektive og skalerbare med fokus på kontrol, risici, omkostninger og ressourcer.

Certum Business Consulting rådgiver kunder om, hvorledes der hurtigt implementeres holdbare og robuste forbedringer i finansfunktionen og om hvordan finansfunktionen samtidig bliver i stand til at imødegå de udfordringer den hastige udvikling i omverdenen skaber. Derudover er det centralt i Certum Business Consultings rådgivning, at kunden gennem læring og videnoverførsel ved afslutningen af et projekt er i stand til på egen hånd at fortsætte udviklingen fra det nye højere niveau.

Når man som succesrig og hårdt arbejdende CFO arbejder med forbedring af finansorganisationens præstationer, så kommer man i situationer, hvor tid og ressourcer er knappe faktorer. Også her kan Certum Business Consulting hjælpe med at realisere de ønskede forbedringer.

Ring mig op

Ring mig op - Danish

Om Certum Business Consulting

Certum Business Consultings partnere har mere end 25 års erfaring med rådgivning, handel med virksomheder, økonomistyring, regnskab og revision i big4 firmaer samt corporate advisory services.

Læs mere

Copyright © 2012-2022 Certum Business Consulting