Økonomiledelse

Certum Business Consulting rådgiver kunder om, hvorledes der hurtigt implementeres holdbare og robuste forbedringer i finansfunktionen og om hvordan finansfunktionen samtidig bliver i stand til at imødegå de udfordringer den hastige udvikling i omverdenen skaber.

Læs mere

Rådgivning om virksomhedshandler

Certum Business Consulting yder uafhængig rådgivning i forbindelse med køb/salg af virksomheder.

Læs mere

Vi samarbejder med finansielle investorer om investering i majoritetsposter i mindre eller mellemstore virksomheder eller porteføljer af virksomheder.  Har du en interesse i helt eller delvist at afhænde din(e) virksomhed(er), så lad os drøfte om vi kan hjælpe med en løsning.

Kontakt os på telefon +45 40 188 154

Om Certum Business Consulting

Certum Business Consulting er et uafhængigt  management konsulentfirma specialiseret i rådgivning om økonomiledelse og køb/salg af virksomheder.

Vi er fokuserede på at skabe værdi til ejerne gennem optimering af processer og ved at støtte kunder i forbindelse med strategiske initiativer som køb/salg af virksomheder.

Vi hjælper kunder til at forbedre cash flow, optimere omkostningsbasen, strømline processer samt forbedre kvaliteten af finansiel rapportering. Derudover hjælper vi kunder i forberedelsen og gennemførelsen af køb/salg af virksomheder.

Læs mere om os

Vores rådgivningsydelser

Vi yder kvalitetsrådgivning, der skaber væsentlig værditilvækst for vores kunder.

Læs mere om vores mission og værdier

×