Certum Business Consulting rådgiver kunder om, hvorledes der hurtigt implementeres holdbare og robuste forbedringer i finansfunktionen og om hvordan finansfunktionen samtidig bliver i stand til at imødegå de udfordringer den hastige udvikling i omverdenen skaber.

Certum Business Consulting yder uafhængig rådgivning i forbindelse med køb/salg af virksomheder.

Vi samarbejder med finansielle investorer om investering i majoritetsposter i mindre eller mellemstore virksomheder eller porteføljer af virksomheder.  Har du en interesse i helt eller delvist at afhænde din(e) virksomhed(er), så lad os drøfte om vi kan hjælpe med en løsning.

Om Certum Business Consulting

Certum Business Consulting er et uafhængigt  management konsulentfirma specialiseret i rådgivning om økonomiledelse og køb/salg af virksomheder.

Vi er fokuserede på at skabe værdi til ejerne gennem optimering af processer og ved at støtte kunder i forbindelse med strategiske initiativer som køb/salg af virksomheder.

Vi hjælper kunder til at forbedre cash flow, optimere omkostningsbasen, strømline processer samt forbedre kvaliteten af finansiel rapportering. Derudover hjælper vi kunder i forberedelsen og gennemførelsen af køb/salg af virksomheder.

Vi yder kvalitetsrådgivning, der skaber væsentlig værditilvækst for vores kunder.

×