Governancerådgivning

Certum Business Consulting rådgiver kunder i design og implementering af effektive corporate governance strukturer. Derudover analyserer og vurderer vi virksomhedens corporate governance struktur i forhold til relevant lovgivning, vejledninger og praksis.

Ring mig op

Ring mig op - Danish

Om Certum Business Consulting

Certum Business Consultings partnere har mere end 25 års erfaring med rådgivning, handel med virksomheder, økonomistyring, regnskab og revision i big4 firmaer samt corporate advisory services.

Læs mere

Copyright © 2012-2022 Certum Business Consulting