Juridisk Ansvarsfraskrivelse

Denne hjemmeside og informationen herpå er udarbejdet af Certum Business Consulting ApS, Esplanaden 34G, 2. 1263 København K, Danmark, cvr. nr. 34083894 (herefter “Certum Business Consulting”), der har det fulde ansvar for hjemmesiden og indholdet herpå.

Det er Certum Business Consultings opfattelse, at informationen på hjemmesiden, der udelukkende er præsenteret med et informativt formål, er præcis og korrekt. Certum Business Consulting påtager sig intet ansvar eller forpligtelse overfor nogen bruger af hjemmesiden eller andre for hjemmesiden, brugen af hjemmesiden samt informationen på hjemmesiden. Såfremt du overvejer at handle på grundlag af information på hjemmesiden, så bør du udelukkende gøre det efter at have indhentet rådgivning og vejledning hos Certum Business Consulting.

Hjemmesiden, informationen på hjemmesiden og brugen heraf er omfattet af og underlagt lovgivningen i Danmark bortset fra bestemmelserne om håndtering af lovkonflikter. Enhver uoverensstemmelse uanset arten, der måtte opstå som følge af hjemmesiden, brugen af hjemmesiden eller informationen på hjemmesiden eller i enhver anden sammenhæng med hjemmesiden skal afgøres ved danske domstole, der skal have eksklusiv ret til at træffe sådanne afgørelser.

Ring mig op

Let us contact you

Om Certum Business Consulting

Certum Business Consultings partnere har mere end 25 års erfaring med rådgivning, handel med virksomheder, økonomistyring, regnskab og revision i big4 firmaer samt corporate advisory services.

Læs mere

Copyright © 2012-2022 Certum Business Consulting