Salgsforberedelse

Hos Certum Business Consulting er det vores opfattelse, at planlægningen og forberedelsen af et virksomhedssalg er mindst ligeså vigtig som købet eller opstarten af en virksomhed. Er salget godt planlagt og forberedt, så bliver salgsprisen for virksomheden maksimeret ligesom selve salgsprocessen bliver mere enkel og mindre tids- og ressourcekrævende. Det er derfor vores opfattelse, at en virksomhedsejer i god tid (12-24 måneder) i forvejen skal begynde forberedelsen af salget. Nogle af de spørgsmål, der skal overvejes er:

 • er virksomheden i relation til ledelse og salg afhængig af ejeren,
 • indeholder balancen driftsfremmede aktiver og passiver,
 • Er der produkter, forretningsområder eller datterselskaber, der skal afvikles eller sælges separat,
 • har virksomheden overskydende arbejdskapital
 • er regnskabstal gennemsigtige, forståelige og dokumenterede,
 • har virksomheden en troværdig og veldokumenteret forretningsplan,
 • er virksomheden afhængig af en eller få kunder,
 • kan indtægtskilderne blive yderligere diversificeret,
 • er forretningsprocesserne dokumenterede og systembaserede,
 • har virksomheden en hensigtsmæssig juridisk og skattemæssig struktur,
 • osv.

Certum rådgiver kunder om planlægning og forberedelse af virksomhedssalg.

Ring mig op

Ring mig op - Danish

Om Certum Business Consulting

Certum Business Consultings partnere har mere end 25 års erfaring med rådgivning, handel med virksomheder, økonomistyring, regnskab og revision i big4 firmaer samt corporate advisory services.

Læs mere

Copyright © 2012-2022 Certum Business Consulting