Salgsforberedelse

Hos Certum Business Consulting er det vores opfattelse, at planlægningen og forberedelsen af et virksomhedssalg er mindst ligeså vigtig som købet eller opstarten af en virksomhed. Er salget godt planlagt og forberedt, så bliver salgsprisen for virksomheden maksimeret ligesom selve salgsprocessen bliver mere enkel og mindre tids- og ressourcekrævende. Det er derfor vores opfattelse, at en virksomhedsejer i god tid (12-24 måneder) i forvejen skal begynde forberedelsen af salget. Nogle af de spørgsmål, der skal overvejes er:

 • er virksomheden i relation til ledelse og salg afhængig af ejeren,
 • indeholder balancen driftsfremmede aktiver og passiver,
 • Er der produkter, forretningsområder eller datterselskaber, der skal afvikles eller sælges separat,
 • har virksomheden overskydende arbejdskapital
 • er regnskabstal gennemsigtige, forståelige og dokumenterede,
 • har virksomheden en troværdig og veldokumenteret forretningsplan,
 • er virksomheden afhængig af en eller få kunder,
 • kan indtægtskilderne blive yderligere diversificeret,
 • er forretningsprocesserne dokumenterede og systembaserede,
 • har virksomheden en hensigtsmæssig juridisk og skattemæssig struktur,
 • osv.

Følg nærværende link og test om din virksomhed er klar til et salg: ER DIN VIRKSOMHED SALGSKLAR?

Certum rådgiver kunder om planlægning og forberedelse af virksomhedssalg.

×