Governancerådgivning

Certum Business Consulting rådgiver kunder i design og implementering af effektive corporate governance strukturer. Derudover analyserer og vurderer vi virksomhedens corporate governance struktur i forhold til relevant lovgivning, vejledninger og praksis.

×