Certum Business Consulting rådgiver kunder om, hvorledes der hurtigt implementeres holdbare og robuste forbedringer i finansfunktionen og om hvordan finansfunktionen samtidig bliver i stand til at imødegå de udfordringer den hastige udvikling i omverdenen skaber.

Læs mere om Økonomistyring »

Certum Business Consulting yder uafhængig rådgivning i forbindelse med køb/salg af virksomheder.

Læs mere om Rådgivning om virksomhedshandler »

Certum Business Consulting rådgiver om workplace management med fokus på at skabe væsentlige forbedringer og forandringer for herigennem at øge  trivsel, engagement, effektivitet og produktivitet hos vores kunders medarbejdere.

Læs mere om Workplace Management »

Om Certum Business Consulting

Certum Business Consulting er et uafhængigt  management konsulentfirma specialiseret i rådgivning om økonomiledelse, workplace management og køb/salg af virksomheder.

Vi er fokuserede på at skabe værdi til ejerne gennem optimering af processer og ved at støtte kunder i forbindelse med strategiske initiativer som køb/salg af virksomheder.

Vi hjælper kunder til at forbedre cash flow, optimere omkostningsbasen, strømline processer samt forbedre kvaliteten af finansiel rapportering. Derudover hjælper vi kunder i forberedelsen og gennemførelsen af køb/salg af virksomheder.

Læs mere om os »

Vi yder kvalitetsrådgivning, der skaber væsentlig værditilvækst for vores kunder.

Læs mere om vores mission og værdier »
×